Het Arbeidsmarkt- Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds voor de Omroep

De stichting AWO fonds zet zich in om de werkgelegenheid en instroom binnen de publieke omroep te stimuleren. Stichting AWO fonds heeft ten doel arbeids-, werkgelegenheids- en opleidingsactiviteiten binnen de publieke omroep te stimuleren. Ter realisering van deze doelstelling financiert de stichting projecten (deels) die van belang zijn voor de huidige of toekomstige functies van werknemers in dienst van de publieke omroep, of voor de instroom van werkzoekenden. Mede gelet op de wettelijke taak van de publieke omroep programma’s te maken ten behoeve van alle doelgroepen van de Nederlandse samenleving, is diversiteit van werknemers binnen de publieke omroep noodzakelijk. Stichting AWO fonds levert zo ook een bijdrage aan de instroom en behoud van ondervertegenwoordigde groepen.

Het WerkStation

Op het WerkStation vind je trainingsaanbod, e-learnings, e-books en aanbod van loopbaancoaches.

Lees meer

Aanvraagformulieren

Via het AWO fonds kan je een aanvraag doen voor een subsidie op basis van de authentiek-regeling, een vergoeding aanvragen voor een werkervaringsplaats of een vergoeding van opleidingskosten.

Direct aanvragen