Over het AWO fonds

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft diverse Arbeidsmarkt- en Opleidingsfondsen ingesteld om in verschillende beroepsgroepen adequaat te kunnen reageren op ontwikkelingen zoals reorganisatie, flexibilisering, mobiliteitsbevordering, inkrimping, efficiënt- en klantgericht werken.

Zo is in december 1990 ook de Stichting Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds opgericht, hierna te noemen Stichting AWO-fonds. Deze oprichting is tot stand gekomen tussen enerzijds de Nederlandse Omroep Stichting en Radio Nederland Wereldomroep en anderzijds FNV Kunst Informatie en Media, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de Unie en CNV Dienstenbond. Om de werkgelegenheid en instroom binnen de publieke omroep te stimuleren kunnen de publieke omroepen met landelijke zendtijd, als ook de regionale omroepen een financieringsverzoek bij de Stichting AWO-fonds indienen. Stichting AWO-fonds heeft sinds haar oprichting al vele publieke omroepprojecten financieel gesteund.

Doelstelling

Stichting AWO-fonds heeft ten doel arbeids-, werkgelegenheids- en opleidingsactiviteiten binnen de publieke omroep te stimuleren. Ter realisering van deze doelstelling financiert de stichting projecten (deels) die van belang zijn voor de huidige of toekomstige functies van werknemers in dienst van de publieke omroep, of voor de instroom van werkzoekenden. Mede gelet op de wettelijke taak van de publieke omroep programma’s te maken ten behoeve van alle doelgroepen van de Nederlandse samenleving, is diversiteit van werknemers binnen de publieke omroep noodzakelijk. Stichting AWO-fonds levert zo ook een bijdrage aan de instroom en behoud van ondervertegenwoordigde groepen.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 6 leden: 3 leden namens de werknemers (van de NVJ, CNV en FNV) en 3 leden namens de werkgevers (2 benoemd door de NPO en 1 benoemd door de RPO).

Het bestuur

Dolf Rogmans

NVJ

roulerend voorzitter

Andreé Ruiters

FNV Media & Cultuur

Peter Vlaming

CNV Vakmensen

Karen Willems

NOS

roulerend voorzitter

Annette van Lijf

NPO

Fokelina de Boer

Omrop Fryslân

Medewerkers

Fouzia Mahdaoui

secretaris van de stichting

Diane Driessen

projectmanager Werkstation

Annemarie Vis

omroepintermediair