Regelingen en aanvragen

Regelingen en aanvragen

Om de werkgelegenheid en instroom binnen de publieke omroep te stimuleren kunnen de publieke omroepen met landelijke zendtijd, als ook de regionale omroepen een financieringsverzoek bij de Stichting AWO-fonds indienen. Stichting AWO-fonds heeft sinds haar oprichting al vele publieke omroepprojecten financieel gesteund.

Werkgevers kunnen bij Stichting AWO-fonds een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het fonds om projecten te financieren. Deze projecten betreffen arbeids-, werkgelegenheid- en opleidingsactiviteiten en zijn onder te verdelen als volgt:

  1. AWO-authentieke projecten (zie voor de voorwaarden: Regeling 1 Awo Authentiek);
  2. Opleidingen als gevolg van loopbaantrajecten of outplacementtrajecten (zie hiervoor: Regeling 2 Toekenning Opleidingsgelden);
  3. Werkervaringsplaatsen t.b.v. zwakkeren op de arbeidsmarkt (zie hiervoor: Regeling 3 Uitvoeringsrichtlijn Werkzekerheidsafspraken).

Lees meer over de AWO regeling 2019.

Een aanvraag dient uiterlijk 10 dagen voor de bestuursvergadering te zijn ingediend. Het bestuur vergadert in 2021 op: 21 januari 2021, 25 maart 2021, 20 mei 2021, 8 juli 2021, 23 september 2021, 25 november 2021.