Regelingen en aanvragen

Regelingen en aanvragen

Om de werkgelegenheid en instroom binnen de publieke omroep te stimuleren kunnen de publieke omroepen met landelijke zendtijd, als ook de regionale omroepen een financieringsverzoek bij de Stichting AWO-fonds indienen. Stichting AWO-fonds heeft sinds haar oprichting al vele publieke omroepprojecten financieel gesteund.

Werkgevers kunnen bij Stichting AWO-fonds een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het fonds om projecten te financieren. Deze projecten betreffen arbeids-, werkgelegenheid- en opleidingsactiviteiten en zijn onder te verdelen als volgt:

  1. AWO-authentieke projecten (zie voor de voorwaarden: Regeling 1 Awo Authentiek);
  2. Opleidingen als gevolg van loopbaantrajecten of outplacementtrajecten (zie hiervoor: Regeling 2 Toekenning Opleidingsgelden);
  3. Werkervaringsplaatsen t.b.v. zwakkeren op de arbeidsmarkt (zie hiervoor: Regeling 3 Uitvoeringsrichtlijn Werkzekerheidsafspraken).

Lees meer over de Regeling AWO Fonds 2023.

Een aanvraag dient uiterlijk 10 dagen voor de bestuursvergadering te zijn ingediend. Het bestuur vergadert in 2024 op: 25 januari, 21 maart, 16 mei, 4 juli, 26 september en 28 november.