Aanvraag AWO authentiek

Voor wie is deze aanvraag bedoeld?

Deze regeling is bedoeld voor publieke omroepen met landelijke zendtijd en regionale omroepen. Een aanvraag dient uiterlijk 10 dagen voor de bestuursvergadering te zijn ingediend. Het bestuur vergadert in 2024 op: 25 januari, 21 maart, 16 mei, 4 juli, 26 september en 28 november.

Let op: Een aanvraag kan alleen ingediend worden als je hiertoe bevoegd bent namens de landelijke of regionale omroep (bijvoorbeeld: HR/ PO medewerkers of leden van het management).

Contactgegevens aanvrager

Dit is de betreffende omroep en de gegevens van het contactpersoon

Waarom het project voldoet aan de voorwaarden en de thema’s van het AWO-beleidsplan?
Uitgesplitst in diverse soorten

*Vergoeding van de kosten:
Een omroep draagt zelf 50% bij aan de totale kosten van het project, tenzij het AWO-bestuur besluit vanwege het specifieke karakter van het project of de omstandigheden van de indieners of het aantal deelnemende organisaties, de kosten voor een hoger percentage te vergoeden; De met het project gemoeide kosten worden door het bestuur gehonoreerd, voor zover deze redelijk zijn; Kosten die niet worden gehonoreerd zijn overheadkosten, zoals: salariskosten van eigen medewerkers voor begeleiding en coaching, representatie, reis-, verblijf**- en/of administratiekosten.

**kosten van externe zaalhuur komen wel voor vergoeding in aanmerking, voor zover deze redelijk zijn. Kosten voor dag arrangementen, lunches, koffie en thee etc. worden niet vergoed.

Wat dragen de omroepen zelf aan het project bij?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.