Aanvraag vergoeding opleidingskosten

Voor wie is deze aanvraag bedoeld?

Deze regeling is alleen bedoeld voor medewerkers van landelijke en regionale publieke omroepinstellingen. Een aanvraag dient uiterlijk 10 dagen voor de bestuursvergadering te zijn ingediend. Het bestuur vergadert in 2024 op: 25 januari, 21 maart, 16 mei, 4 juli, 26 september en 28 november.

Een aanvraag kan alleen ingediend worden als je hiertoe bevoegd bent namens de landelijke of regionale omroep (bijvoorbeeld: HR/ PO medewerkers of leden van het management).

Contactgegevens aanvrager

Dit is de leidinggevende van de medewerker die de opleiding wenst te volgen.

Gegevens medewerker

Maximaal €3.000,- per opleiding

Is het een opleiding als gevolg van een outplacementtraject of loopbaantraject?

Vloeit de opleiding voort uit afgeronde outplacementtrajecten in het kader van art. 10 Sociale Regeling LPO?
(ter versterking van de arbeidsmarktpositie van de werknemer, artikel 4a)
Zo ja: Is het daarvoor beschikbare budget ingezet?
(zie artikel 10 Sociale Regeling)
Vloeit de opleiding voort uit een afgerond loopbaantraject in het kader van de cao-werkzekerheidsafspraken?
(gericht op de eigen functie of mobiliteit binnen de publieke omroep, artikel 4b)
Korte beschrijving waarom deze opleiding voor de betreffende medewerker relevant is en wat de relatie is met het loopbaantraject danwel outplacement traject.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.