Aanvraag vergoeding werkervaringsplaatsen

Voor wie is deze aanvraag bedoeld?

Deze regeling is bedoeld voor publieke omroepen met landelijke zendtijd en regionale omroepen. Een aanvraag dient uiterlijk 10 dagen voor de bestuursvergadering te zijn ingediend. Het bestuur vergadert in 2024 op: 25 januari, 21 maart, 16 mei, 4 juli, 26 september en 28 november.

Een aanvraag kan alleen ingediend worden als je hiertoe bevoegd bent namens de landelijke of regionale omroep (bijvoorbeeld: HR/ PO medewerkers of leden van het management).

Contactgegevens aanvrager

Dit is de betreffende omroep, c.q. een functionaris, die bevoegd is namens een omroep de aanvraag te doen.

Met omschrijving van stagiair en type/aard werkzaamheden en begeleiding.
Waarom voldoet de aanvraag aan de voorwaarden van de Uitvoeringsrichtlijn Werkzekerheidsafspraken; is er sprake van een zwakkere arbeidsmarktdoelgroep en waarom (doelstelling van stage/werkervaring vermelden).
Waarin kosten zijn uitgesplitst in ieder geval in salariskosten van de stagiair en begeleidingskosten. Deze zijn niet hoger dan 10% van de bedongen stagetijd en bedragen niet meer dan €20,= per uur.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.